A Sant Just reduïm els residus

 

DESCRIPCIÓ
Posada en marxa de propostes per a la prevenció de residus municipals.
El principal motiu pel qual s’ha decidit impulsar aquest projecte és l’important augment de la generació de residus durant els darrers anys (de l’ordre del 30% per càpita en els darrers 10 anys).
El projecte està subvencionat per l'Agència Catalana de Residus, i utilitza els elements de comunicació dissenyats per l’Agència Catalana de Residus (ACR) amb el lema menys és més (“- és +”), per portar a terme diferents actuacions de comunicació i divulgació.

OBJECTIUS
Promoure hàbits, pràctiques i accions adreçades a reduir la producció de residus municipals (en l’àmbit de la gestió municipal, del comerç i de la ciutadania en general).
Informar i sensibilitzar respecte al problema que suposa l’increment de la generació de residus.
Frenar l’augment de la generació de residus.
Aprofundir en la millora de la gestió municipal introduint criteris de sostenibilitat.


Declaració institucional: Manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern d’adherir-se al conveni de col•laboració per a la prevenció de residus en el marc del Programa de gestió de residus municipals a Catalunya (PROGREMIC).

Recull de bones pràctiques ambientals a l’Ajuntament: és una senzilla base de dades que recull les diferents accions que es van posant en marxa a l’Ajuntament.


Consta de diferents elements de comunicació, adreçats als diferents sectors de la població.
 

· Cartell ciutadania: es va repartir pels diferents equipaments públics i a les cartelleres de la via pública al començament de la campanya.

· Fulletó consells per fer menys deixalles: El fulletó amb consells per fer menys deixalles s’ha fet arribar a totes les llars de Sant Just coincidint amb el repartiment dels cartells per la ciutadania al començar la campanya.

· Plafons exposició: L’exposició - és + ha anat itinerant pels edificis públics del municipi durant tota la campanya.

· Anunci premsa: Publicat al Butlletí Municipal i al revista local La Vall de Verç.

· Fulletó oficines: s’ha fet arribar a totes les oficines del municipi i també a les empreses que gestionen els equipaments municipals.

· Pancarta - és +
· Portaposter: Els portaposters han estat col•locats en equipaments municipals. (Imatge inferior esquerra)

· Falca ràdio - és +: 
Difosa a l'emissora local Ràdio Desvern. 

· Tallers a l'escola: 
Els tallers d’educació ambiental sobre prevenció de residus que s’han fet a les escoles han estat:
- pel cicle inicial “Gimcana de la reducció de residus”,
- pel cicle mitjà “l’Esmorzar sense residus” i
- pel cicle superior, “Fotografiem el consum”.
Aquests tallers es complementen amb altres materials de la campanya “- és +” (cartells per a les aules, joc didàctic, dossier per al professorat, fitxes per a l’alumnat, etc.)

· Cartell aules (Imatge inferior dreta)

· Joc didàctic

· Declaració Institucional municipal referida a la protecció dels boscos del planeta i a la promoció de l'ús de fusta i paper amb certificat de gestió forestal sostenible. Acord de Ple de 27 d’octubre de 2005.

· Instrucció Tècnica de 27 de gener de 2006
amb els criteris tècnics per a l’adquisició de fusta i paper i per a la utilització del paper i altres productes impresos.

·
Declaració Institucional municipal referida a la política de “Compra Pública Ambientalment Correcta” respecte a 63 categories de productes que es recullen en l’Annex 1.

· Tassa ceràmica repartida a tots els treballadors de la casa per utilitzar a la feina. Adaptada a les màquines de begudes calentes de l’ajuntament.
 

 

Fira d’intercanvi d’objectes usats: llibres, música, roba, objectes de decoració, eines, petits electrodomèstics, etc. sense cap tipus de transacció econòmica.
La Fira d’intercanvi va estar acompanyada de jocs de temàtica ambiental per tal de fomentar la participació dels visitants a la fira.


Aquesta actuació té dos objectius principals: promoure el consum responsable entre la ciutadania i informar sobre els comerços que es comprometen amb el respecte al medi ambient (formant part de la Xarxa Local de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient).

Els comerços de la Xarxa han adoptat diferents compromisos o mesures de prevenció de residus.
Adhesius: Identifiquen els comerços de la Xarxa.

Etiquetes: Etiquetes de rotulació de productes facilitades als establiments adherits per promocionar aquells productes respectuosos amb el Medi Ambient.

Cartell:
Cartell lliurat als establiments col•laboradors de la Xarxa Local de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient.

Fulletó comerç: amb propostes per fer menys deixalles en el seu establiment.

La campanya de consum responsable s’ha acompanyat d’una campanya de promoció. S’han repartit bosses de roba reutilitzables i s’han fet dos sortejos de cabassos i carretons per a la compra.

Exemples d'actuacions fetes pels comerços adherits a la Xarxa:

Exposició “Et penses que allò que llences no s’aprofita? Comprova-ho”: contenidors oberts de manera que es pot observar al seu interior una mostra de productes habituals de consum elaborats a partir de materials reciclats.

Valoració: Resum de les actuacions fetes i dels resultats de l'enquesta feta als establiments adherits a la Xarxa