Educació

El Servei d’Educació gestiona les competències municipals en matèria d'educació i formació, els centres propis i tots els serveis que crea l’Ajuntament per promoure la participació i millora de l’acció educativa del municipi.

A Sant Just Desvern hi ha tres centres públics d’infantil i primària –Canigó, Montseny i Montserrat-, un de secundària -l’Institut Sant Just-, l’Escola Bressol Municipal Marrecs per a infants de 0-3 anys, l’Escola de Persones Adultes, i el Servei Local de Català.

A cop d’ull es poden veure, en aquesta pàgina, els apartats que es corresponen amb les diferents etapes de la vida, perquè l’educació és present en totes i cadascuna d’elles per mitjà d’un ampli ventall d’activitats i accions que diferents persones, institucions i entitats realitzen al municipi treballant per dur a terme un veritable projecte de ciutat educadora.

Des de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i amb la implicació d’institucions, entitats i persones a títol individual i col·lectiu es treballa per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d’una ciutat més justa, solidària i intercultural; on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les diferències. Podeu consultar tota la informació referent a les ciutats educadores, clicant aquí (http://www.edcities.org/dia-internacional-cat/)

 


Comencem...

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS
NOM DEL SERVEI: Escola Bressol Pública Municipal Marrecs

ADREÇA: Av. Indústria, 22. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 46 47

CORREU ELECTRÒNIC: marrecs@santjust.cat

WEB: marrecs.santjust.net

OBJECTIU: Oferir als infants de 0 a 3 anys i a les famílies un centre d’educació integral amb diversos serveis educatius.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES:
· Escola bressol: és un servei educatiu que té com a finalitat col•laborar amb les famílies en el desenvolupament educatiu d’infants de 0-3 anys, facilitant-los els aprenentatges bàsics per a la vida a través del joc, de l’assimilació dels hàbits i de les rutines diàries. Els infants s’eduquen en grups, respectant el seu ritme individual, convivint amb les seves educadores.
· Servei de menjador i servei d’acollida
· Espai familiar
· Espai nadó

PERSONES USUARIES: Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.

ESPAI NADÓ

NOM DEL SERVEI: 
Espai nadó

ADREÇA: Av. Indústria, 22. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 46 47

CORREU ELECTRÒNIC: marrecs@santjust.cat

WEB: marrecs.santjust.net/...

OBJECTIU: Oferir als infants de 0 a 3 anys i a les famílies un centre d’educació integral amb diversos serveis educatius.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: La trobada periòdica, en grup amb acompanyament de professionals, permet a les famílies compartir experiències i conèixer diferents opinions i criteris.

PERSONES USUÀRIES: Pares i mares que acaben de tenir un/a filla.

ESPAI FAMILIAR

NOM DEL SERVEI:
Espai familiar

ADREÇA: Av. Indústria, 22. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 46 47

CORREU ELECTRÒNIC: marrecs@santjust.cat

WEB: marrecs.santjust.net/...

OBJECTIU: Oferir als infants de 0 a 3 anys i a les famílies un centre d’educació integral amb diversos serveis educatius. Oferir suport a les famílies en el desenvolupament i l’educació dels seus infants.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Els infants amb la família podran trobar espai de joc amb diversitat de material i propostes d’activitats variades, per compartir amb altres famílies i amb l’acompanyament de professionals.

PERSONES USUÀRIES: Infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.

ESPAI DE JOC

NOM DEL SERVEI: 
Espai de joc

ADREÇA: Pl. de la Pau, s/núm. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 00

CORREU ELECTRÒNIC: espaidejoc@santjust.cat

WEB: santjust.cat

OBJECTIU: Oferir un servei educatiu i de socialització per a infants de 0 a 10 anys i per a les seves famílies, que poden participar del joc dels seus fills i filles alhora que els poden observar en les seves intervencions i interaccions.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: L’espai adient on l’infant té la possibilitat d’aprendre tot jugant, experimentant, gaudint i imaginant, mentre se senten acompanyats i tenen l’oportunitat de relacionar-se amb altres nens i nenes i persones adultes. Alhora és un espai de trobada on les famílies poden compartir aspectes relacionats amb la criança i educació, fent noves amistats i eixamplant les seves relacions.
L’espai està distribuït en diferents racons de joc i els infants i els adults podran escollir lliurement on volen anar. Alguns racons seran fixes i d’altres s’aniran canviant al llarg del curs a partir dels interessos i les necessitats dels nens i nenes i de les seves famílies.
Espai de joc lliure (dilluns, dimecres i divendres): infants i famílies podran jugar als diferents racons disposats a l’espai: cuineta, nines, cotxes, contes, construccions, disfresses.

XARXA 0-6

NOM DEL SERVEI:
Xarxa 0-6

ADREÇA: Pl. Jacint Verdaguer, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON:93 480 48 00

CORREU ELECTRÒNIC:xarxa06santjust@gmail.com

WEB: santjust.cat

OBJECTIU: La Xarxa 0-6 de Sant Just Desvern vol potenciar el benestar i el desenvolupament dels infants del poble com a persones sanes, lliures, responsables i felices, comptant amb la seva participació activa.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Trobades mensuals per parlar de temes d’interès d’infants de 0-6 anys.
Desenvolupament de diversos projectes i activitats:
· Divendres al Parc
· Aprenem Plegats 6-12 i 12-16
· La Xarxa a les Ones
· Jornades de formació en relació a la infància i les famílies.

PERSONES USUÀRIES: Dirigit a totes les persones adultes interessades en l’educació 0-6.


Ens fem grans...

ESCOLA CANIGÓ

NOM DEL SERVEI:
Escola Pública Canigó

ADREÇA: C/ Canigó, 35. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 33 36

CORREU ELECTRÒNIC: a8032580@xtec.cat

WEB: www.xtec.cat/centres/a8032580

OBJECTIU: Atenció educativa als infants en el marc de l’educació reglada.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Ensenyament d’educació infantil i primària. Oferta d’extraescolars a través de l’AMPA.

PERSONES USUARIES: Dels 3 als 12 anys

ESCOLA MONTSENY

NOM DEL SERVEI:
Escola Pública Montseny

ADREÇA: Camp Roig, 12. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 372 79 52

CORREU ELECTRÒNIC: a8041556@xtec.cat

WEB: www.xtec.cat/ceipmontsenysantjustdesvern/

OBJECTIU: Atenció educativa els infants en el marc de l’educació reglada.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Ensenyament d’Educació infantil i primària. Oferta d’extraescolars a través de l’AMPA.

PERSONES USUARIES: Dels 3 als 12 anys

ESCOLA MONTSERRAT

NOM DEL SERVEI:
Escola Pública Montserrat

ADREÇA: Av. Generalitat, 10. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 11 74

CORREU ELECTRÒNIC: a8026816@xtec.cat

WEB: https://agora.xtec.cat/ceip-montserrat/ 

OBJECTIU: Atenció educativa els infants en el marc de l’educació reglada.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Ensenyament d’educació infantil i primària. Oferta d’extraescolars a través de l’AMPA.

PERSONES USUARIES: Dels 3 als 12 anys

INS SANT JUST

NOM DEL SERVEI:
INS Sant Just Desvern

ADREÇA: Pg. de la Muntanya, 19. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 50 50

CORREU ELECTRÒNIC: iessantjust@xtec.cat

WEB: www.inssantjust.cat

OBJECTIU: Atenció educativa a adolescents i joves en el marc de l’educació reglada.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Ensenyament d’educació secundària (ESO i Batxillerat).

PERSONES USUARIES: Dels 13 als 18 anys

ESCOLA MADRE SACRAMENTO

NOM DEL SERVEI:
Escola Madre Sacramento

ADREÇA: C/ Electricitat, 16. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 11 64

CORREU ELECTRÒNIC: a8026841@xtec.cat

WEB: www.madresacramento.com

OBJECTIU: Atenció educativa als infants en el marc de l’educació reglada.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Ensenyament d’educació infantil, primària i ESO. Oferta d’extraescolars a través de l’AMPA.

PERSONES USUARIES: Dels 3 als 16 anys

ASPROSEAT CENTRE PILOT

NOM DEL SERVEI:
Asproseat. L’escola d’educació especial (Centre Pilot)

ADREÇA: C/ Hereter, 11. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 473 56 11

CORREU ELECTRÒNIC: llbisbal@asproseat.org

WEB: www.asproseat.org

OBJECTIU: Promoure i gestionar serveis integrals i suports per garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, les seves famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Escola d’educació especial que atén alumnes amb discapacitat intel·lectual i altres discapacitats i/o amb risc d’exclusió social. Col·laboració en projectes d’educació compartida amb els instituts de secundària del municipi.

PERSONES USUARIES: Les seves característiques responen a diferents problemàtiques que inclouen: retard en el desenvolupament intel·lectual, trastorns d’ordre sensorial -auditiu i visual-, patologies motores i retard en el seu desenvolupament, trastorns en la comunicació, trastorns de conducta, trastorns de la personalitat en la infància i l’adolescència, psicosi i trastorns de l’espectre autista. A partir dels 3 anys.

TALLER DE PLÀSTICA MUNICIPAL CARRAU BLAU

NOM DEL SERVEI:
Taller Municipal de Plàstica Carrau Blau

ADREÇA: La Vagoneta. Pl. de la Pau s/núm. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 473 97 00

CORREU ELECTRÒNIC: carraublau@santjust.org

WEB: www.carraublau.cat

OBJECTIU: Gaudir de la recerca artística des de la creativitat, l’experimentació, el diàleg, l’escolta, el pensament i l’acció, a fi que l’infant, mitjançant la recepció i elaboració de les dades dels sentits, estableixi nuclis de percepció propis.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES:
Llenguatge plàstic: pintura, dibuix, gravat, modelatge, escultura, col•lage i tècniques mixtes.
Observació del natural i estudi d’artistes.
Exposicions, instal•lacions, performances...
Petit Carrau: consolidació com a espai familiar d’experimentació i creació artística.
Programació i realització de tallers en horari extraescolar de migdia: El Carrau entra a l’escola.
Publicació de la col·lecció Fragments.
Exposició de treballs de l’alumnat.

PERSONES USUARIES: De 2 a 15 anys

REFORÇ ESCOLAR

NOM DEL SERVEI:
Reforç escolar

ADREÇA: Pl. de la Pau. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 00

CORREU ELECTRÒNIC:

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Reforçar els coneixements de la formació reglada de 5è i 6è d’educació primària i de 1r i 2n de secundària als menors de famílies amb ingressos econòmics insuficients, prèvia valoració dels serveis municipals responsables.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Classes en grup reduït, els dilluns de les 17.15 a 18.30 hores.

PERSONES USUARIES: D’11 a 14 anys.

BIBLIOTECA JOAN MARGARIT

NOM DEL SERVEI:
Biblioteca Joan Margarit

ADREÇA: C/ Carles Mercader, 17. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 475 63 00

CORREU ELECTRÒNIC: b.st.just@diba.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Facilitar l’accés universal a la informació i a la lectura per a tota la ciutadania. Fomentar el gust per la lectura i contribuir als bons hàbits lectors.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES:
És un centre obert a tothom, viu i dinàmic que ofereix a la ciutadania accés a la informació, la cultura i el coneixement.
Compta amb espai especial per a infants, àrea de consulta, accés gratuït a internet i a ordinadors personals de treball, àrea de música i imatge, àrea de revistes i premsa diària, serveis de préstec, d’informació i d’autoaprenentatge.
També s’hi fan activitats culturals per a tots els públics.
Disposa de sales d’estudi (servei temporal obert de maig a juliol).

PERSONES USUARIES: Totes les edats.

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I DE PROMOCIÓ ESPORTIVA

NOM DEL SERVEI:
Escoles Esportives Municipals i de Promoció Esportiva

ADREÇA: Pg. de la Muntanya, 25. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 116 61 77

CORREU ELECTRÒNIC: entitatsesportives@santjust.org

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Augmentar i potenciar l’esport de base de la nostra població. Desenvolupar la seva formació física i esportiva, adaptant-la a les edats dels infants. Valorar l’esport com un mitjà d’educació integral dels nois i les noies Fomentar els valors educatius de l’esport com l’esforç individual i col•lectiu Millorar els hàbits d’higiene i de salut Fomentar el respecte, la companyonia, el comportament cívic i la relació social.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Les activitats programades són els entrenaments de l’esport concret, organitzades la majoria per Clubs i Entitats esportives de Sant Just. Excepte la iniciació esportiva i l’aeròbic que ho fa directament l’Ajuntament.
· Realització de la Festa de l’Esport
· Participació Festes de Tardor
· Torneig i Festivals

PERSONES USUARIES: Nens, nenes i joves entre els 4 i 15 anys. Segons l’activitat esportiva.

ESPLAI "ARA MATEIX"

NOM DEL SERVEI:
Esplai Ara Mateix

ADREÇA: Pl. de la Pau s/n. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 372 74 25

CORREU ELECTRÒNIC: esplai.aramateix@gmail.com

WEB: www.esplaiaramateix.org

OBJECTIU: Educar els infants i joves de Sant Just Desvern en valors com la tolerància, el respecte per la natura, l'amistat, el compromís i la responsabilitat. Els educadors ens enriquim d'allò que els infants i els joves ens aporten en el temps que compartim amb ells. Això fa que els que tirem endavant l'esplai ho fem motivats i amb ganes, organitzant activitats per a tothom, fent que els nens i les nenes gaudeixin i aprenguin, i formant-nos per ser més competents.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES:
Les activitats que es duen a terme a l'entitat són: dissabtes de 17h a 19.30h, mensualment una excursió de tot el dia, trimestralment una excursió de dos dies. Per Setmana Santa campaments de quatre dies i tres nits i a l'estiu, deu dies de ruta o campaments, segons la franja d'edat. Participació activa en diferents festes del poble, com ara l’organització del primer dia de Festa Major (Punt de Trobada).

PERSONES USUARIES: Infants i joves de 6 a 17 anys.

AGRUPAMENT ESCOLTA MARTIN LUTHER KING

NOM DEL SERVEI:
A.E.i G. Martin Luther King

ADREÇA: C/ Bonavista, 111 bis. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 116 61 77

CORREU ELECTRÒNIC: lutherking@escoltesiguies.cat

WEB: www.aemlk.com

OBJECTIU: Fer partícips els infants i els joves del poble d'un seguit d'experiències que els puguin servir per completar la seva educació com a persones i com a ciutadans d'aquesta societat.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Dissabte de 17h a 19h:
· Sortides -Matinal
· Campaments de Setmana Santa i d'estiu
· Col·laboració amb el Cabaret Artístic
· Participar en alguns esdeveniments del poble: festa major, Sant Just al Carrer, Karts de Coixinets, etc.
· Extrajobs

PERSONES USUARIES: Infants i joves entre 6 i 19 anys.


Provar i descobrir...

TALLERS DEL CASAL DE JOVES

NOM DEL SERVEI:
Tallers formatius

ADREÇA: Casal de Joves. Av. Indústria, 34. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 02 52

CORREU ELECTRÒNIC: casal@santjust.cat

WEB: www.casaldejoves.com

OBJECTIU: Potenciar la realització de tallers formatius a través de propostes lúdiques. Apropar els joves a la formació professional.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Oferta de tallers lúdics i formatius segons la programció trimestral.

PERSONES USUARIES: Joves de 15 i 16 anys.

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL "JUST AL PUNT"

NOM DEL SERVEI: 
Servei d'Informació Juvenil "Just al Punt" (SIJ)

ADREÇA: Casal de Joves. Av. Indústria 34. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 02 52

CORREU ELECTRÒNIC: casal@santjust.cat

WEB: www.casaldejoves.com

OBJECTIU: 
· Potenciar el SIJ com a referent informatiu per als i les joves del municipi.
· Donar a conèixer el PIJ del Casal de Joves i el PIJ virtual “Casal 2.0”.
· Col·laborar amb l’IES Sant Just i l’Escola Madre Sacramento per a la consolidació del PIDCES.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Inscripció d’activitats, viatgeteca, lloguer de sales, bucs d’assaig, tramitació de carnets juvenils i estudiant, cerca de feina.
Informació sobre habitatge, lleure, estudis, salut, ocupació… 

PERSONES USUÀRIES: Dels 12 als 35 anys.

COMISSIÓ PER L'ÈXIT ESCOLAR I PERSONAL

NOM DEL SERVEI:
Comissió per l'èxit escolar i personal

ADREÇA: Pl. Verdaguer, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 00

CORREU ELECTRÒNIC: educacio@santjust.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Garantir l’èxit personal i escolar dels joves de Sant Just.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: La comissió està formada per representants dels centres educatius de secundària, tècnics municipals i altres agents educatius. Impulsa actuacions, projectes i recursos per a la millora de l'èxit escolar i personal de l’alumnat dels centres de secundària. Realitza un seguiment personalitzat de l’alumnat que necessita un suport o acompanyament específic, treballant des de l'orientació, amb el propòsit de garantir la seva formació i el seu èxit personal a curt i mig termini.Treballa també per a la reincorporació al sistema educatiu dels joves que han abandonat els estudis abans de graduar-se.
Alguns dels projectes més destacats són:
· Projecte Connecta
· Coneguem els cicles
· Projecte VIA
· Acompanyament personalitzat.

PERSONES USUARIES: Joves a partir de 16 anys.
 
ENLLAÇ, SERVEI D’ATENCIÓ PERSONALITZADA AL JOVENT

NOM DEL SERVEI: 
ENLLAÇ, servei d’atenció personalitzada al jovent

ADREÇA: Pl. Verdaguer, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON: 654 331 528

CORREU ELECTRÒNIC: enllaces@santjust.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Oferir atenció personalitzada i confidencial al jovent i/o a les seves famílies

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Assessora i acompanya el jovent en la seva presa de decisions personals, acadèmiques i professionals, a través d’una persona professional que l’atén individualment per fer front i fer front o resoldre dubtes que es pugui trobar, com ara opcions d’estudis, relacions personals o afectives, on i com cercar feina, eines i recursos públics, activitats o serveis juvenils, entre d’altres.

PERSONES USUÀRIES: Jovent de 14 a 25 anys


Temps per triar...

MOBILITAT INTERNACIONAL
NOM DEL SERVEI: Mobilitat internacional

ADREÇA: Oficina d’ocupació i innovació. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 85

CORREU ELECTRÒNIC: mobilitatinternacional@santjust.cat

WEB: www.casaldejoves.com

OBJECTIU: Oferir informació, orientació, assessorament i acompanyament en el procés de concreció del projecte d’anar a treballar o estudiar a l’estranger, tant pel que fa els aspectes més específics com els que afectaran el seu benestar personal (habitatge, turisme, oci, punts de trobada amb altres joves...).

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
· Atenció personalitzada a la ciutadania
· Xerrades sobre temes de mobilitat internacional
· Programa europeu d’intercanvi de joves en un futur

PERSONES USUARIES: Dels 18 als 40 anys.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

NOM DEL SERVEI: 
Ocupació i innovació

ADREÇA: Can Padroseta s/núm. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 475 63 37

CORREU ELECTRÒNIC: promocioeconomica@santjust.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Donar un nou impuls al desenvolupament econòmic del municipi : generant ocupació, impulsant la innovació, atraient noves empreses i comerços, donant suport al teixit productiu ja existent i, sobretot, a les persones emprenedores.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
· Assessorament i acompanyament a persones emprenedores i els seus projectes (individual i en grup)
· Atenció a les empreses i als comerços (visites, reunions, jornades...)
· Desenvolupament de diferents programes per a persones en situació d’atur per promoure d’ocupació
· Borsa de treball
· Suport al mercat i mercat ambulant (fires)

PERSONES USUÀRIES: Dels 16 als 65 anys.

ASPROSEAT. CENTRE OCUPACIONAL

NOM DEL SERVEI:
Asproseat. Centre ocupacional

ADREÇA: C/Hereter, 11. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 473 56 11

CORREU ELECTRÒNIC: llbisbal@asproseat.org

WEB: www.asproseat.org

OBJECTIU: Promoure i gestionar serveis integrals i suports per garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, les seves famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís per la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
· Servei de Teràpia Ocupacional (STO) amb funcions d’ajustament personal i social i ocupació terapèutica.
· Servei Ocupacional d’inserció (SOI) amb funcions d’ajustament personal i social i activitats prelaborals.

PERSONES USUARIES: Adreçats a persones en edat laboral amb un grau oficialment reconegut igual o superior al 65% de discapacitat. S’ofereix a les persones usuàries, atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional adients, amb la finalitat d’aconseguir dins de les possibilitats individuals i mitjançant un programa de rehabilitació personal la seva màxima integració social. Des dels 18 anys fins a la jubilació.

ESPAIS CREATIUS. SANT JUST DIAGONAL

NOM DEL SERVEI: 
Espais Creatius. Sant Just Diagonal

ADREÇA: C/ Constitució, 2 escala A. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 85

CORREU ELECTRÒNIC: parrarm@santjust.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Promoure la creació artística entre els i les joves, amb una oferta d’espai per desenvolupar la seva obra.
Incentivar la professionalització dels joves creadors amateurs.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Espai que facilita el desenvolupament dels projectes artístics i creatius dels joves emprenedors-es.

PERSONES USUÀRIES: Dels 25 als 35 anys.


Noves oportunitats...

CENTRE DE FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES

NOM DEL SERVEI:
Centre de Formació per a Persones Adultes de Sant Just

ADREÇA: C/ Montserrat, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 372 52 50

CORREU ELECTRÒNIC: a8062055@xtec.cat

WEB: www.santjust.cat/educacio

OBJECTIU: Garantir l’accés a l’oferta de formació permanent. Oferir formació reglada a les persones adultes i la preparació a les proves d’accés.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
Formació Instrumental. GES (Graduat escolar)
Classes d’idiomes i d’ informàtica.
Preparació a les proves d’accés al Cicles formatius de grau mitjà i superior.

PERSONES USUARIES: A partir dels 16 anys amb autorització dels pares i mares.

+ INFO

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

NOM DEL SERVEI: 
Servei Local de Català

ADREÇA: Pl. Verdaguer, 2 i C/ Montserrat, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 473 44 76

CORREU ELECTRÒNIC: catala@santjust.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Conèixer i millorar la llengua catalana a nivel parlat i escrit. Difondre el català com a llengua vehicular al municipi.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
· Cursos de català i formació de parelles lingüístiques.
· Cursos de català de nivell bàsic, elemental, intermedi, suficiència, avançat, reforç escrit i grups de conversa.
· Assessorament lingüístic i correccions de textos escrits a empreses, comerços, entitats i població en general del municipi.
· Promoció de parelles lingüístiques i del Voluntariat Lingüístic.
· Dinamització lingüística amb activitats com el concurs de sant Jordi, Dia Mundial de la Poesia…

PERSONES USUÀRIES: A partir dels 16 anys.


El gust d'apendre...

CURSOS MUNICIPALS D'ARTS PLÀSTIQUES PER A PERSONES ADULTES

NOM DEL SERVEI:
Cursos Municipals d’Arts Plàstiques per a Persones Adultes

ADREÇA: C/ Carles Mercader, 17. Casa de Cultura Can Ginestar. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 95 64 / 620 357 380

CORREU ELECTRÒNIC: gaudimcreanart@gmail.com

WEB: www.gaudim-creanart.blogspot.com.es

OBJECTIU: Fomentar les arts plàstiques i visuals a través del coneixement de diferents disciplines.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
· Cursos i tallers d’alabastre, ceràmica, dibuix, escultura, experiència plàstica, gravat, històries de l’art, pintura, retaule, torn, pràctiques de torn i trencadís.
· Exposició i mostra de final de curs dels treballs de l’alumnat dels cursos.
· Visites a exposicions, xerrades i debats sobre les arts plàstiques, apropament a diversos artistes i/o les seves obres.

PERSONES USUARIES: De 35 a 65 anys.

CURSOS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I NOVES TECNOLOGIES PER A PERSONES ADULTES
NOM DEL SERVEI: Cursos de desenvolupament personal i noves tecnologies per a persones adultes

ADREÇA: C/ Major, 17. Centre Cívic Joan Maragall. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 470 03 30 / 630 901 190

CORREU ELECTRÒNIC: castellvimm@santjust.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Oferir espais de trobada, formació i desenvolupament personal a persones joves i adultes.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
· Idiomes i grups de conversa
· Fotografia digital, recerca de feina per internet, TIC
· Memòria literària. Relat curt: de la idea al conte
· Cursos de ioga, dansa, pranayama, meditació, patchwork, fotografia
· Exposició dels treballs de l’alumnat de final de curs

PERSONES USUÀRIES: A partir dels 18 anys.

APRENEM PLEGATS 6-12

NOM DEL SERVEI:
Aprenem plegats 6-12

ADREÇA: Les Escoles, C/ Montserrat, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 00

CORREU ELECTRÒNIC: xarxa06santjust@gmail.com

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Compartir l’experiència de la tasca d’educar els fills i filles amb altres pares i mares que estan vivint el mateix moment vital.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
Grup estable de famílies que a partir dels interessos i demandes pròpies tracten i aborden diferents temes relacionats amb l'educació dels seus fills/es: què fer per establir relacions positives i engrescadores en el present; com facilitar la comunicació entre pares i mares, fills/es, mestres...; conèixer les emocions, els sentiments i com ens condicionen; quins límits cal posar i com posar-los...; maneres de créixer plegats gaudint en família.

PERSONES USUARIES: Pares i mares amb infants d’entre 6 i 12 anys.

APRENEM PLEGATS 12-16

NOM DEL SERVEI: 
Aprenem plegats 12-16

ADREÇA: Les Escoles, C/ Montserrat, 2. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 480 48 00

CORREU ELECTRÒNIC: xarxa06santjust@gmail.com

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Compartir amb altres famílies (pares, mares i els fills-es adolescents) l’experiència de passar de la infància a la joventut.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: 
Amb la dinamització de professionals, els grups participants podran reflexionar sobre el fet de ser pares/mares de fills/es adolescents i sobre el paper de l’acompanyament que les famílies poden fer a l’adolescència. Tot plegat per viure de manera positiva aquesta etapa tan important en la vida de les persones, aprenent, tots plegats, habilitats per facilitar la comunicació, gestionar les emocions, establir límits i normes de funcionament... en un entorn de canvis, preocupacions i angoixes, frustracions, dificultats i èxits, estils i influències diverses.

PERSONES USUÀRIES: Famílies amb nois i noies de 12 a 16 anys. Poden assistir un o dos persones adultes acompanyat/s del fill o la filla.


Temps per tot...

CENTRE SOCIAL PER A LA GENT GRAN EL MIL·LENARI

NOM DEL SERVEI:
Centre Social per a gent gran El Mil·lenari

ADREÇA: C/ Àngel Guimerà, 1-3. Sant Just Desvern

TELÈFON: 93 371 89 87

CORREU ELECTRÒNIC: a8062055@xtec.cat

WEB: www.santjust.cat

OBJECTIU: Generar un espai de trobada i relació per a la gent gran, i alhora potenciar el seu desenvolupament personal.

ACTIVITATS, ACCIONS I PROGRAMES: Equipament per a persones de més de 60 anys amb serveis de:
· Tallers i activitats lúdiques i formatives
· Espai de lectura
· Sala d'informàtica
· Cafeteria i menjador
· Perruqueria i Podologia
També és la seu de l'Associació de Gent Gran de Sant Just Desvern

PERSONES USUARIES: Més de 60 anys